O NAS

Niepubliczne Przedszkole „TUP-TUP”, to wyjątkowe miejsce, gdzie szczególną uwagę przywiązujemy do tego, aby wspomagać i ukierunkować rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społecznym, kulturowym i przyrodniczym. Każde dziecko jest wyjątkowe, dlatego pragniemy dla nich wszystkiego co najlepsze: uśmiechu, zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa, wiary w siebie i innych.

W grupach około 20 osobowych precyzyjnie przygotowany program zajęć pozwala dziecku na beztroską zabawę i rozwijanie własnej osobowości. W pracy z dziećmi realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego w oparciu o programy edukacyjne zatwierdzone przez MEN. Ponadto poprzez zabawę, chcemy przygotować dzieci do startu w życie szkolne a także wspomagać ich rozwój oraz edukację.

W  ramach wspólnych zajęć dzieci uczą się obcować w grupie, wykonują ciekawe zadania plastyczne, rozwijają swoje umiejętności psychoruchowe i społeczne. Pomaga to w pokonaniu barier w kontaktach z rówieśnikami oraz w rozwijaniu indywidualnych umiejętności dziecka. Dajemy dzieciom możliwość: samorealizacji, pracy z innymi, kreatywnego myślenia, działania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.45 do 17.00.

PRZEDSZKOLE

W grupach wychowawczych  w Niepublicznym Przedszkolu Tup Tup realizujemy program dydaktyczny – dzieci uczestniczą w zajęciach edukacyjnych według swojego poziomu wiekowego. Każdego dnia witamy się, rysujemy, bawimy się klockami, śpiewamy podejmujemy zabawy rozwijające aktywność twórczą.

Każdy z nas uczestniczy w zabawach tematycznych, konstrukcyjnych , badawczych a także kierowanych przez wychowawców grup oraz uroczystościach i imprezach przedszkolnych o charakterze kulturalno – oświatowym, sportowym i przyrodniczym. Słuchamy bajek i muzyki poważnej a także relaksacyjnej, uczymy się wierszyków, śpiewać piosenki i tańczyć.

Więcej informacji na naszym FP